print this page

Zakelijke dienstverlening


Dienstverlening is mensenwerk. Nederland is een dienstverleningsland bij uitstek. De sector groeit al vele decennia en het einde lijkt nog niet in zicht. Toch zit het de gemiddelde Nederlander niet in het bloed om écht dienstverlenend bezig te zijn. Voorbeelden van hoe het niet moet kennen we allemaal. Marktwerking en concurrentie helpen, maar wanneer de profit doelstelling leidt tot een sterke kostenfocus gaat dit ten koste van de kwaliteit voor de klant.


De sector kent bedrijven in zeer uiteenlopende stadia van ontwikkeling. Van de zuiver commerciële partijen die continu schaalvergroting nastreven vanwege de geringe marges tot ex-overheidsinstanties die recent zijn geprivatiseerd en voor het eerst te maken krijgen met de ‘tucht van de markt’. De verschillen in wasdom komen tot uitdrukking in sterk verschillende ondernemingsdoelstellingen. Bij iedere ontwikkelingsfase hoort een ander type manager. Overeenkomst is dat doorgaans kandidaten worden gevraagd die in staat zijn om verandertrajecten te leiden en te managen. En die daarin bewezen succesvol zijn. Change-management ervaring is echter gekoppeld aan een set van omgevingsfactoren. Er zijn maar weinig managers die bewezen succesvol zijn geweest in verschillende organisaties met zeer uiteenlopende culturen en in zeer uiteenlopende stadia van ontwikkeling.


Dé beste kandidaat bestaat dan ook niet. Het gaat om de meest passende kandidaat binnen úw organisatie. Met haar eigen specifieke doelstellingen en haar eigen cultuur en waarden. Vaak ligt de nadruk in functieprofielen op de harde functie-vereisten. Wij beschouwen die als een ‘conditio sine qua non’. De sleutel naar succes ligt in de zachtere kenmerken: de fit tussen persoonlijkheid en bedrijfscultuur. Inzicht in die cultuur en waarden is dus van groot belang, voor uzelf en voor ons. Alleen dan kunnen wij een optimale match tot stand brengen.


Onze ervaring ligt in uiteenlopende sectoren, waaronder:

  • Openbaar vervoer
  • Luchtvaart
  • Logistieke dienstverlening
  • Consultancy
  • Normering en toetsing
  • Analyse en bemonstering
  • Verzekeringen.


Binnen deze sectoren richt Involved Search zich op de invulling van directie- en senior management posities. Sleutelposities op het gebied van General management, Operations, Project- en Programmamanagement en Commercie. Voorbeeldopdrachten in elk van de genoemde segmenten vindt u onder Referentie-opdrachten. Desgewenst brengen wij u ook in contact met referenten.