print this page

Privacy


Involved Search is intermediair tussen werkgevers en werknemers en garandeert te allen tijde een zorgvuldige en discrete omgang met de informatie die uit dit werk voortvloeit. Involved Search houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


Op Involved Search rust een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen is en waarvan aangenomen kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is. Schriftelijke door Involved Search opgestelde informatie over de onderneming wordt, alvorens deze aan kandidaten te verstrekken, ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.


Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail. De persoonsgegevens van een kandidaat worden uitsluitend door Involved Search aan een opdrachtgever doorgespeeld met instemming van deze kandidaat.
Het is voor kandidaten te allen tijde mogelijk inzage te krijgen in de over hun bij Involved Search beschikbare informatie. Kandidaten kunnen schriftelijk een verzoek hiertoe indienen bij Involved Search. Onjuistheden, voorstellen tot wijzigingen of verwijdering van alle persoonlijke gegevens kunnen kandidaten schriftelijk aan Involved Search doorgeven.
Wanneer u vragen heeft over de manier waarop Involved Search met uw persoonlijke gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen.


Deze website is eigendom van Involved Search. Involved Search verzamelt en verwerkt gegevens over het aantal bezoekers van deze website, het tijdstip van hun bezoeken en de pagina’s die zij bezoeken. Deze informatie wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Met behulp van de gegenereerde informatie kan Involved Search haar website blijven optimaliseren.